Planering av äggproduktion i Katesh klar!

 • Under oktober 2019 var två representanter,Stefan Larsson och Peter Wickström, från Ruff Sverige och besökte Katesh.
 • Syftet var att komma överens om start av äggproduktion i Katesh
 • Under hösten har en idrottsklubb bildats i Katesh,” Hanang runners for the future”
 • Klubben i Katesh är ideell och skall ansvara för skötsel och ekonomi av äggproduktionen
 • Ruffs representanter från Sverige träffade löpare, både manliga och kvinnliga,representanter från Katesh kommun och planerad blivande byggmästare av kycklingfarmen.
 • Representanter för ”Hanang runners for the future” redovisade stadgar,regler och planerad ekonomi för klubben inkl byggandet av kycklingfarmen och efter div justeringar var alla överens.
 • Efter förhandlingar överenskoms att starta projektet och även Katesh kommun kommer att bidraga med visst ekonomiskt stöd.
 • Planerad start av byggnation är i nov 2019 och första ägget hoppas vi kommer i maj juni 2020.
 • Försäljning av ägg skall bidraga till att ge ekonomiskt stöd till idrottande medlemmar i ”Hanang runners for the future”
 • I Sverige är också RUFF tänkt att bli registrerad som ideell klubb,ansökan är inlämnad i nov 2019 till skatteverket.
 • Sponsor till att projektet med äggproduktionen i Katesh blir verklighet är Börjessons bil i Alingsås