Projektet ”Run for the future”

 • Under oktober 2019 var två representanter,Stefan Larsson och Peter Wickström, från Ruff Sverige och besökte Katesh.
 • Syftet var att komma överens om start av äggproduktion i Katesh
 • Under hösten har en idrottsklubb bildats i Katesh,” Hanang runners for the future”
 • Klubben i Katesh är ideell och skall ansvara för skötsel och ekonomi av äggproduktionen
 • Ruffs representanter från Sverige träffade löpare, både manliga och kvinnliga,representanter från Katesh kommun och planerad blivande byggmästare av kycklingfarmen.
 • Representanter för ”Hanang runners for the future” redovisade stadgar,regler och planerad ekonomi för klubben inkl byggandet av kycklingfarmen och efter div justeringar var alla överens.
 • Efter förhandlingar överenskoms att starta projektet och även Katesh kommun kommer att bidraga med visst ekonomiskt stöd.
 • Planerad start av byggnation är i nov 2019 och första ägget hoppas vi kommer i maj juni 2020.
 • Försäljning av ägg skall bidraga till att ge ekonomiskt stöd till idrottande medlemmar i ”Hanang runners for the future”
 • I Sverige är också RUFF tänkt att bli registrerad som ideell klubb,ansökan är inlämnad i nov 2019 till skatteverket.
 • Sponsor till att projektet med äggproduktionen i Katesh blir verklighet är Börjessons bil i Alingsås

Efter löparnas hemkomst har följande hänt

 • De skador som Juma och Ginawe hade tog väldigt lång tid att läka då ingen hjälp fanns att få när de kom hem.
 • Churi blev bra i magen så småningom
 • Pascal fick flera inbjudningar från olika lopp,Korea,Berlin och Cardiff.Han fick ingen hjälp från förbundet eller tränare med visum och anmälningar så han deltog inte i något lopp. Han fick däremot hjälp av en privatperson, Zak Barie, som har tidigare varit en världslöpare att få åka till Brasilien dec 2018-jan 2019 och deltaga i tävlingar där.
  Hans bästa planering blev nr 5
 • De har under senaste året deltagit i sporadiska tävlingar med blandat resultat
 • Just nu,april 2019, är alla kuranta och i full träning igen
 • Under april månad 2019 var representanter från RUFF i Tanzania och en utredning har startat om möjligheter att starta ägg-och kycklingproduktion i Katesh
  Syftet är att ge arbete och möjligheter till en ekonomi för en ”RUFFklubb” att förbättra löparnas villkor och få bättre tränings-och tävlingsmöjligheter.
 • Kontakter med biståndsorganisationer har inte givit något resultat.
 • Fortsättning följer..

Vilken fantastisk upplevelse för alla RUFF-medlemmar, vänner och sponsorer!!

Alla löpare med tränare och koordinator kom efter många turer och stort besvär till Göteborg för Göteborgsvarvet den 19:e maj.

Spänningen var lite väl hög när tränare Shahanga och löparen Ginawe missade flyget från Kilimanjaro Airport i Tanzania, fast allt ordnade sig till slut.

Resultaten var fantastiska och överträffade alla i projektteamets förhoppningar. De ända som var missnöjda var löparna själva, fast är man proffs så vill man ju vinna och inget annat!

I världens största halvmaratontävling, där det är ca. 60 000 startande, fick RUFF-löparna följande placeringar:

Paschal Mombo16:e plats med tiden 1:06:26
Ginawe Gidahersa26:e plats med tiden1:08:56
Athuman Churikom trots magsmärtor och toalettbesök utmed banan på 135:e plats med tiden 1:18:50
Juma Hamisvar tyvärr skadad redan vid ankomsten till Göteborg och gjorde bara en symbolisk start.

Nämnas bör att RUFFs löpare startade i elitledet. Elitledet hade 47 internationella löpare inbjudna av Göteborgsvarvet, Paschal och Ginawe placerade sig bättre än merparten av dem.

Sedan våra vänner rest hem till Tanzania igen har vi i projektgruppen vilat upp oss och funderat var och en och tillsammans på hur projektet kommer att fortsätta. Många tankar finns det, fast inget är bestämt ännu. Ni lär märka när vi har ”landat” i våra ambitioner för fortsättningen.

RUFF-teamet framför ett stort tack till släkt och vänner som stöttat oss på resan och även skänkt en slant till våra löpare. Största tack till våra sponsorer som gjort detta fantastiska och kanske smått galna projekt möjligt:

Under en resa våren 2017 mötte resenären Stefan Larsson några långdistanslöpare i Katesh som är beläget vid berget Hanang, 250 km söder om Arusha i Tanzania.

Stefan insåg genast att dessa löpare hade stora mål med sin träning och sitt tävlande i löpning, men också vilka svårigheter en fattig löpare möter i ett land där den ekonomiska utvecklingen har satt fart, men där gemene man inte ser någon nämnvärd förändring i levnadsstandard.

På många sätt lever man som man gjort i flera hundra år i landet. I jämförelse med Sverige är levnadsstandarden och möjligheten till ett förvärvsarbete likt den situation Sverige hade under 30-talet. Men stora förändringar är på gång  och entreprenörsandan utvecklas på alla nivåer i landet.

Sponsorer: 

Senaste nytt från Katesh Tanzania

Projektets syfte

Projektet syftar till att ge ett antal elitlöpare möjlighet att tävla i Göteborg Half Maraton (Göteborgsvarvet) 2018 och att under vistelsen i Sverige få möjlighet att stärka sitt nätverk av andra idrottsmän och få en inblick i hur ett aktivt och professionellt idrottsutövande kan se ut i Europa/Sverige. Genom sitt deltagande i Göteborgsvarvet med träffar, föreläsningar och event före och efter loppet ges de möjlighet att beskriva och berätta om sitt idrottsutövande. Erfarenhetsutbyte blir ett bärande inslag i projektet.

I projektet RUFF läggs också vikt vid att löparnas besök i Sverige kommer att ge förståelse för nya kulturer men även ökad kunskap och större intresse för internationella frågor hos dem som löparna möter i Sverige. Den demokratiska aspekten i projektet accentueras tydligt i projektets första del då löpare, coach och koordinator deltar och bidrar i förberedelserna av ett lyckat projekt och goda löparresultat.
FNs utvecklingsmål Agenda 2030 appellerar till vikten av hur utbyte och gemensamma erfarenheter stärker individer och grupper i det civila samhället.

Att utrota fattigdomen är engrundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet). Ur Agenda 2030

 

Fattigdomsbekämpning leder till flera andra goda effekter som bl a bättre folkhälsa, höjd utbildningsnivå och minskad korruption. Genom att stärka individer skapas förutsättningar för mänskliga rättigheter, där inte minst jämställdhet mellan män och kvinnor är en viktig del. Löparna och deras coach har en framtidsbild av ett träningscenter där lika många kvinnor och män ges möjlighet att träna och utveckla sitt idrottande på den lämpliga latituden däruppe på campen på berget Hanang.

Uppföljning och utvärdering av projektet

Projektets syfte att ge förutsättningar för ett möjligt idrottsutövande på elitnivå. Indikatorer för ett lyckat projekt är exempelvis deras träningsresultat i förberedelserna för tävlingsresan, engagemanget i de event och föreläsningar som kommer att arrangeras. Även tillbaka på hemmaplan kommer det att visa sig om projektet lyckats genom att de inblandade tar nya steg i realiseringen av en träningsanläggning och en fungerande elitklubb i Katesh.

Utvärdering av projektet kommer att ske med enkäter och intervjuer med alla inblandade i projektet; löpare, sponsorer och Göteborgsvarvet

Team

Löparnas frontfigur är Athmani Churi , en kille som agerade vandringsguide för ett par år sedan då en svensk resebyrå erbjöd resenärerna en dagsvandring på berget. Den lokala koordinatorn, Sylvester Kwiyega, är en tidigare, från Sverige sponsrad fadderelev. Han är föräldralös och var i stort behov av ekonomisk hjälp för 14 år sedan för att kunna fullfölja sina studier. Han har sedan läst på både kandidat- och masternivå på universitet i Tanzania.

Coachen Gidamis Shahanga är född 1957 och gjorde sin löpardebut på internationell nivå 1978. Sedan dess har meriterna blivit många:

 • 1978 vinnare i Commonwealth games Marathon, i Edmonton Canada
 • 1980 Placering  nr 15 på OS i Moskva,
 • 1982 vinnare på 10 00 m i Brisbane Australien
 • 1983 Femte plats på 10 000 m, VM i Helsingfors
 • 1984 vinnare i Rotterdam Marathon
 • 1984 kom på 22:a plats OS i Los Angeles.
 • 1988 segrare på 10 000 m Östafrikanska mästerskapen,
 • 1990 segrare i Wien Marathon med tiden 2.09.28.

Teamet som kommer till Göteborg i maj!

Athuman Churi, löpare

Gidamis Shahanga, tränare

Ginawe Gidahersa, löpare

Juma Hamis, löpare

Paschal Mombo, löpare

Sylvester Kwiyega, koordinator 

Stöd projektet

Budget och sponsorer

Budgeten för projektet är 80 000 kronor. RUFF-projektet stöttar fyra långdistanslöpare och deras coach och coordinator i förberedelserna för att delta i Göteborgsvarvet 2018. Projektet bygger helt på ideella insatser och projektet öppnar därför för sponsring.

Budgeten för projektet omfattar endast kostnader för löpare, coach och koordinator. De kostnader som täcks är flygbiljetter/reskostnader Katesh-Alingsås t&r, visum- och passkostnader, försäkringar, viss idrottsutrustning. Under deras vistelse i Sverige kommer frivilliginsatser att täcka kostnader för kost och logi.

Omvärldsanalys och sponsorernas roll i projektet

Tanzania befinner sig i en stark utvecklingsfas där framförallt statens satsning på utbyggt skolsystem med kostnadsfri utbildning upp till och med gymnasienivå samt infrastruktursatsning med utbyggnad av vägnätet, möjligheten till markburen elektricitet till en stor del av befolkningen och ökade satsningar av utbyggnad av vattenförsörjningen ger märkbara avtryck och förändrar livsbetingelserna. Landet har en befolkningsökning, där spädbarnsdödligheten har allt nedåtgående siffror och folkhälsan ökar. Medellivslängden är 65 år men i aidsepidemins spår är 75 % av landets befolkning under 25 år. Satsning på ungdomar och de ungas möjligheter till utbildning som ger dem en ökad framtidstro och verktyg för sitt entreprenörskap.

 

Sponsorer i projektet bidrar till möjligheterna för löparna att utmana sin tävlingsförmåga, möta en annan kultur, utvidga sitt nätverk och hitta en bärkraftig idé som ger dem möjlighet till utveckling av entreprenörskapet i idrottandet.

Mediakontakt

Kontakt kommer att tas med Göteborgsposten, VästNytt, Alingsåstidningen, GT för att få publicitet och möjlighet till reportage. Dokumentärfilmen som är en del av projektet kommer att marknadsföras för offentliga visningar. På projektets hemsida www.runff.se  kommer reportage, dagboksanteckningar, sponsorinsatser, fakta om löparna, effekter av projektet osv uppdateras löpande.

 

Sponsorer:

Kontakta oss

 

Kontaktperson

Stefan Larsson
Telefon: 0706791316
ksv.larsson@gmail.com

Projektet RUFF genomförs med hjälp av webben. Sociala medier gör det möjligt att stå i daglig kontakt med både löpare och koordinator. Det gör att alla beslut kan stämmas av omedelbart med löparna och truppen från Katesh.

Projektgruppen

Stefan Larsson, projektledare, är en glad pensionär med otrolig energi och vilja till förbättring i alla lägen och alla former, en idealisk ledare för utvecklingsprojekt. Stefan är sammankallande och den ytterst ansvarige för projektet.

”När jag såg deras situation, uppstod idén om att hjälpa dem att springa sig ur fattigdomen och kanske få lite bättre förhållanden i framtiden. Kanske att de även skulle kunna bli en förebild för andra ungdomar i Tanzania?” Stefan Larsson tog initiativet till projektgruppen RUFF och startade han en process som tog snabb fart.


Christer Lenoir är egenföretagare i byggbranschen och bidrar genom sin entreprenörskapskänsla med goda idéer och är projektets dirigent.


Sylvester Kwiyega,  Projektets koordinator i Tanzania


Anders Lundin, dokumentärfilmare och  egenföretagare med stor erfarenhet i reklam- och mediabranschen. Han gör en dokumentärfilm om projektet.  Läs mer om filmen på  lightray.se