Projektplan

Del 1:

Under januari och februari 2018 förbereds alla detaljer kring träning, personuppgifter, resehandlingar, tävlingshandlingar och övrigt med löparna. Samtidigt pågår förberedelser i Sverige med sponsoravtal, arrangemang av event, föreläsningar och intressanta studiebesök.

Del 2:

I början av mars åker en grupp av projektgruppen till Tanzania. Främsta syftet är att filma löparna och deras träning. En film ska produceras för att ge publicitet och användas som marknadsföring i Sverige. Hela gruppen åker på denna resa helt volontärt.

Del 3:

I maj månad, under deras vistelse dagarna före och efter Göteborgsvarvet kommer löparna att få utbyta idéer, delge sina idéer kring löpning och möjligheterna att utvecklas som idrottsman. Tanken är att löparna ska ges möjlighet att reflektera över förutsättningar för ett liv utan fattigdom och hur de ska kunna påverka sin egen framtid.  Vi önskar att de själva ska se sina möjligheter till idrottsframgång och även andra förutsättningar för ett ekonomiskt oberoende liv. En framtid där de själva kan driva frågor för demokratiska beslut, jämställdhet, allas möjlighet att gå i skolan och skaffa sig en utbildning och få tillgång till egna ekonomiska resurser.